2019 m. birželio 9-ąją, Sekminių dieną, vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų brolijos Rinkimų kapitula. Vietinei rinkimų kapitulai pirmininkavo Panevėžio regiono ministrė Rasa Mačiulionienė OFS, kapituloje dalyvavo vietinės brolijos dvasinė asistentė s. Vilma Urbonaitė, priklausanti Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijai.

Rinkimų kapitulos metu buvo išrinkta vietinė taryba 2019-2022 metų kadencijai: ministras Stasys Skabeikis OFS, viceministrė ir ugdymo magistrė Ona Karazijienė OFS, ekonomė Ona Sokienė OFS, sekretorius Juozas Petrulis OFS.

Nuoširdžiai sveikiname tarnystes priėmusius brolius ir seseris, linkėdami gausių Šventosios Dvasios dovanų!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Panevėžio regiono tarybos informacija