Kihani kaimo bendruomenė (Uganda) parašė visiems „Well4Africa“ iniciatyvos aukotojams skirtą laišką. Savo laiške jie pirmiausia aprašo pasibaisėtiną savo bendruomenės situaciją, buvusią iki vandens gręžinio įrengimo. Anksčiau jie naudojo stovinčiuose paviršiniuose vandens telkiniuose esantį vandenį, kuris buvo tolokai nuo gyvenvietės, tačiau blogiausia, kad tas vanduo buvo nešvarus ir sukeldavo daug ligų (viduriavimą, cholerą ir kitas) daugeliui vyrų, moterų ir vyresnio amžiaus žmonėms, yra buvę ir mirčių. Toks užterštas vanduo ypač pavojingas besilaukiančioms moterims ir vaikams. Švaraus ir pakankamo vandens stoka buvo tokia didelė problema, dėl kurios kai kurios šeimos palikdavo kaimą, vaikai sirgo odos ligomis dėl to, kad negalėdavo išsiskalbti drabužių tol, kol nėra lietaus.

Antroji laiško dalis aprašo didžiulį bendruomenės narių džiaugsmą ir radikaliai pakitusią situaciją. Naujoji vandens tiekimo sistema pradėjo veikti apie šv. Velykas, todėl žmonės patyrė tikrą prisikėlimą naujam gyvenimui, kuriame prieinamas ir švarus vanduo įvairiausiais būdais perkeitė bendruomenės gyvenimą. Skirtingų lygių mokyklos, Kihani parapija ir bendruomenės centras jaučiasi kaip gimę iš naujo būtent dėl galimybės turėti vandens. Negana to, Well4Africa iniciatyvos finansuotos vandens sistemos vanduo, regis, yra švariausias visoje aplinkinėje teritorijoje ir vandens tiekimo tinklas išdėstytas gana plačiai, todėl Kihani gali padėti ir kitiems apylinkėse gyvenantiems žmonėms. Kihani kaimo bendruomenės žmonės šlovina Viešpatį už tai, kad davė jiems dovaną, kurios taip ilgai ir taip labai jiems reikėjo ir dėkoja Jam už tiek daug meilės, parodytos per brolius ir seseris, kuriems savo ruožtu jie siunčia didžiausius linkėjimus ir savo meilę.

Socialinės akcijos „Well4Africa“ informacija