2019 m. gegužės 25 d. Klaipėdoje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono ugdymo seminaras. Į Šv. Pranciškaus onkologijos centre vykusį susitikimą atvyko per 60 pasauliečių pranciškonų iš Klaipėdos, Palangos, Kretingos, Skuodo, Plungės, Telšių ir Naujosios Akmenės.

Seminarą tema „Marija – Pranciškoniškosios šeimos globėja“ vedė Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos klebonas br. Astijus Kungys OFM. Eucharistijos šventimui vadovavo Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno vyresnysis br. Benediktas Jurčys OFM.

„Mergelę Mariją, nuolankią Viešpaties tarnaitę, priėmusią kiekvieną Jo žodį ir kvietimą, Pranciškus apgaubė neapsakoma meile ir paskyrė savo šeimos Globėja ir Užtarėja. Pranciškonai pasauliečiai teliudija Jai savo karštą meilę, sekdami jos besąlygišku atsidavimu ir su pasitikėjimu uoliai melsdamiesi“ (OFS Regula, 9).

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Ritos Budvytytės OFS ir Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos