2019 m. gegužės 4 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių šv. Antano Paduviečio brolijoje vyko Rinkimų kapitula.

Vietinei kapitulai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS, kapituloje dalyvavo brolijos dvasinė asistentė s. Brigita Edita Gramauskaitė FPS.

Vietine ministre antrajai kadencijai buvo išrinkta Dalia Songailienė OFS, viceministre – Zofija Kliavienė OFS, ugdymo magistre – Laima Malūkienė OFS, sekretore – Vanda Štramaitienė OFS, ekonomu – Mindaugas Riškevičius OFS.

Nuoširdžiai sveikiname naująją tarybą – tegul Dievas laimina visus jūsų darbus!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Telšių regiono tarybos informacija