2019 m. gegužės 1 d. mažesniųjų brolių konventualų vienuolyne Vilniuje vyko ugdymo seminaras OFS dvasiniams asistentams tema „Dvasinė asistencija Pasauliečių pranciškonų ordinui – misija (ne)įmanoma?“, kurį organizavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba.

Nacionaliniai dvasiniai asistentai br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv kalbėjo apie dvasinio asistento misiją bei jos pagrindines kryptis – ištikimybę pranciškoniškai charizmai ir bendradarbiavimą OFS narių ugdyme. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS pristatė dvasinės asistencijos Lietuvoje situaciją ir aptarė pastoracinių vizitų brolijose tvarką. Seminare dalyvavę regioniniai ir vietiniai dvasiniai asistentai turėjo galimybę pasidalinti savo įžvalgomis ir brolyste, susipažinti su seniausia Vilniuje Švč. Mergelės Marijos Dangun Ėmimo bažnyčia bei kartu švęsti Eucharistiją.

Šiuo metu dvasinę asistenciją pasauliečiams pranciškonams Lietuvoje teikia 24 dvasiniai asistentai: 8 mažesnieji broliai, 5 mažesnieji broliai konventualai, 8 pašvęstojo gyvenimo seserys pranciškonės ir 3 dieceziniai kunigai. Nuoširdžiai dėkojame visiems dvasiniams asistentams už brangią tarnystę Pranciškoniškajai šeimai.

Seminaro nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija