2019 m. kovo 10 d. Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Pabaigusios pradinio ugdymo laikotarpį, amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Stasė Ratkevičienė ir Birutė Junevičienė. Pradinio ugdymo laikotarpį pradėjo brolijos kandidatė Ramunė Paniukaitienė.

Eucharistijai vadovavo Lentvario parapijos klebonas Gintaras Petronis, įžadus priėmė brolijos ministras Tadas Ringys OFS. Šventėje dalyvavo brolijos nariai, artimieji ir Lentvario parapijos tikintieji.

Sveikiname įžadus davusias seses ir naujokę, linkėdami išlikti tvirtomis pasirinktame pranciškoniškame kelyje į Dangaus Karalystę ir nepamiršti, kad Jėzus yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, kuris veda pas Dangiškąjį Tėvą.

Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos informacija