Kovo 2 dieną Kaune, svečių namuose „Domus Pacis“ vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino VII Nacionalinis ugdymo seminaras, į kurį susirinko per 70 dalyvių iš Vilniaus, Kauno, Telšių, Šiaulių, Panevėžio ir Vilkaviškio regioninių brolijų.

Išsamiai Nacionalinio statuto analizei skirtą ugdymo seminarą vedė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos narės – nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, nacionalinė ugdymo magistrė Monika Midverytė OFS, nacionalinė broliška vadovė Ilona Keruckienė OFS ir nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS. Seminare buvo pristatyti svarbiausi OFS dokumentai, analizuojama Ordino organizacija ir valdymas, Kapitulų ir Rinkimų kapitulų tvarka bei įvairūs gyvenimo brolijoje aspektai: narystė, ugdymas, svarbiausi renginiai, broliški ir pastoraciniai vizitai, Jaupra ir Pranciškučių grupės, finansiniai įsipareigojimai, brolijų steigimas ir uždarymas.

Seminare buvo pristatytas Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 2019 m. veiklos planas. Gegužės 1 d. Vilniuje vyks seminaras OFS ir Jaupra dvasiniams asistentams. Birželio 22-24 d. Angelų svetainėje prie Kryžių kalno vyks jau antroji OFS ir Jaupra „Palapinių stovykla“. Rugpjūčio 24-25 d. Pakutuvėnuose vyks rekolekcijos OFS brolijų kandidatams ir visiems besidomintiems pranciškoniškuoju dvasingumu. Rugsėjo 21 d. Kaune vyks Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė kapitula. Lapkričio 15-17 d. Vilniuje vyks rekolekcijos OFS brolijų naujokams ir jų ugdytojams. Regioninių kapitulų datos bei broliški ir pastoraciniai vizitai regionuose bus planuojami metų eigoje, derinant su regioninėmis tarybomis.

Nors Pasauliečių pranciškonų ordinas Lietuvoje buvo atkurtas 1991 m. rugpjūčio 3 d., tačiau tik po gero dešimtmečio – 2001 m. rugsėjo 29 d. – jis buvo oficialiai pripažintas Tarptautinės pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS), o Nacionalinį statutą turi vos nuo praėjusių metų. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinis statutas buvo patvirtintas generalinio ministro Tibor Kauser OFS dekretu Romoje 2018 m. balandžio 28 d., minint pirmuosius pasauliečius pranciškonus – palaimintąjį Lukezijų ir jo žmoną Bonadoną. Nacionalinis statutas paaiškina tas brolijos gyvenimo normas, kurios nėra detalizuotos kituose teisiniuose OFS dokumentuose.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Sekretoriato informacija

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos