Sausio 28 dieną buvo baigtos rengti ir paviešintos gairės naujiems „Well4Africa“ projektams. Jos yra skirtos Afrikoje veikiančioms Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) nacionalinėms brolijoms. Projektus paramai gauti gali pateikti Afrikos šalių OFS nacionalinės tarybos. Taip daroma siekiant užtikrinti projektų skaidrumą ir jų sklandų įgyvendinimą.

Gairėse nurodomi pagrindiniai kriterijai paramai gauti ir projektų parengimo tvarka. Socialinę akciją „Well4Africa“ koordinuojanti Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba nuo vasario mėnesio laukia naujų paraiškų. Tikimasi, jog netrukus prasidės antrasis akcijos etapas.

„Well4Africa“ projekto GAIRĖS

Socialinės akcijos „Well4Africa“ informacija