Mylimieji,

Kristus, Tėvo Meilės dovana, yra kelias pas Jį, tiesa, į kurią Šventoji Dvasia mus veda, gyvenimas, kurio Jis atėjo apsčiai duoti (plg. OFS Regula, 4). Eikime pirmyn tuo Keliu, atsiverkime ir atsiduokime tai Tiesai, priimkime ir mylėkime tą Gyvenimą.

Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, Nerijus Čapas OFS, Monika Midverytė OFS,

Nijolė Raudytė OFS, Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,
Karolina Sutkutė, br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv

Šv. Kalėdos, 2018

 

 

***

Generalinio ministro Tibor Kauser OFS sveikinimas

***

Sveikina dabartiniai ir buvę generaliniai dvasiniai asistentai

Dear brothers and sisters of Lithuania,
May the Lord’s birth bring us his grace and his radiance so that we may become more and more like him.
Fr. Amando Trujillo Cano TOR

My dear brothers and sisters of Lithuania,
Happy Christmas and happy new year to all of you. May child Jesus bless all of you.
Fr. Alfred Parambakathu OFM Conv

I wish to all our brothers and sisters in Lithuania
Merry Christmas and Happy New Year!
Many fraternal greetings from Croatia!
Fra Ivan Matić OFM

Thank you very much for your kindly Christmas greetings. I hope all of you are well. I remember you with great affection. I have seen your national Fraternity grow, and also the Franciscan Youth of your country and it has given me a lot of joy.
From the faraway Argentina, I wish you a very Merry Christmas.
Fraternally,
Fr. Martín Bitzer OFM Conv

***

Sveikina regioninės tarybos

Mieli broliai ir seserys šv. Pranciškuje,

Kokia laimė žinoti, jog Dievas, Galybių  Viešpats, mus taip pamilo, jog atsiuntė savo Sūnų vaduoti mūsų iš mirties. Jis mus pirmas pamilo ir kantriai laukia, kada ir mes jam tuo pačiu atsilyginsime. Neužkietinkime savo širdžių tarpusavio barniais, nesantaika, nesutarimais. Įsileiskime į jas Dangiškąją Šviesą – Dievo Sūnų, kuris nužengė iš dangaus. Tegul Jis mums viešpatauja, tegul gydo sužeistas mūsų sielas, teveda į amžinąjį gyvenimą.

Linksmų šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Jums ir Jūsų šeimoms linki
Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono taryba:
Algimantas Andziulis, Roma Rasachackienė, Regina Karpovič, Ona Juršaitė

***

Gul  šiandieną jau ant šieno Atpirkėjas žmonijos,
Šiam Karaliui Visagaliui nėr vietelės tinkamos,
Piemenėliai, paskubėkit dovanas Jam savo dėkit,
Kaip pasaulio Viešpačiui.

Su džiugia Jėzaus gimimo švente – Šv. Kalėdomis ir artėjančiais Naujaisiai Viešpaties palaimintais Metais!

Priimkime Kūdikėlį į savo namus, į savo širdis. Atverkim Jam savo lobius ir turtus, kad per Jo neturtą ateitų į mūsų širdis dvasiniai turtai ir begalinė meilė Jo kūrinėliams! Gerasis Jėzau, Tavo gimimas tepripildo mūsų širdis švelnumo ir gerumo, kad dar labiau ir nuoširdžiau mylėtume vieni kitus. Gailestingumo šaltini Jėzau Kristau, per Tavo atėjimą į šį pasaulį te Dievo gailestingumas išsilieja visiems žmonėms, kad naujuose Viešpaties malonės metuose būtume atviri ir tvirti meilėje, kantrume ir maloningume visiems, kuriuos sutiksime ir kuriuos lydėsime tiek malda, tiek darbais.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolijos taryba

***

Jis pranašas žadėtasis,
Apyaušriu užgimstantis,
Jisai Gabrieliaus paskelbtas,
Į žemę Viešpats žengiantis.

Sveikiname su Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Metais.
Džiaugsmingų Šv. Kalėdų! Aleliuja, aleliuja!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolija

***

Kiti sveikinimai

Dear all, the wishes of the National Council SFO in Slovakia for the Holy Christmas and peaceful New Year.
Pax et Bonum! Lucia Spodniaková

On the behalf of the OFS and Youfra National Councils (and me personally!) I’d like to hug you and wish a blessed Christmas!
May Our Lady bring Jesus to your families and fraternities! May Jesus Christ be born in your heart, in your lives, in all your circumstances and relations with others, in all your dreams and hopes, in all your beginnings and difficulties!
With fraternal love!
Dina (and all the brothers and sisters from Ukraine)

Dear Brothers and Sisters,
On behalf of the Hungarian OFS National Council, I am sending you our Christmas greetings.
In the hope of seeing you soon in person but surely joining you in prayers,
Márton Beke, International Councillor

MAY GOD BLESS YOU ALL
Best greetings and wishes from Steyr, Austria
Mag. Ewald Kreuzer – OFS Austria

Dear brothers and sisters from Lithuania,
Thank you. Also to all members of OFS and Youfra Lithuania I wish merry and blessed Christmas.
Peace and all good.
Bozica, OFS Bosnia and Herzegovina

Поздравляем с торжеством Рождества Христова!
Пусть Творец всего сущего, ставший Младенцем, лежащим в яслях,
наполнит вашу жизнь всяким благом и радостью жизни в Нём!
Благословения Божия во всяком деле и радости в Том, Кто Есть Любовь!
Национальный Совет OFS России
Москва, 2018 г.

Thank you very much!
Happy Christmas and blessed New Year to all of you!
With fraternal love,
Danijela Rebac (Kroatija)

Mio caro/cara Fratello/Sorella, auguro che la festa di questo Natale sia piena di luce e di carità nel tuo cuore.
Che la bellezza di Dio possa risplendere negli atteggiamenti quotidiani della tua vita, vivendo ogni passo con molta simplicità e gioia.
La Pace del Signore sia presente in tutti i giorni dell’Anno nuovo.
Vostra sorella in Cristo e Francesco,
Maria Aparecida Crepaldi (Brazilija)

Thanks for your beautiful greeting. On behalf of the Divine Mercy Fraternity, Gibraltar we pray the Lord will shower his graces and blessings during this beautiful Feast. Happy Christmas!
Peace and Good,
Christine Frendo

Dear sister, dear brother,
thanks for the beautiful print and we wish you also the best in familie and live and peace in your heart,
from Anny Mortier (OFS-Vlaanderen Belgium).

Muchas gracias hemanos/nas. Qué Jesús Niño, renueve vuestros corazones y traiga mucha paz.
Matilde Beltrame (Urugvajus)

Pokój i dobro!
Bóg zapłać za życzenia. Wesołych Świąt  Niech Boża Dziecina obdarzy Was wszystkich swoją Miłością. Zyczę błogosławionych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia i pomyślnego Nowego Roku.
s. Maria Etol OFS (Lenkija)

A Fraternidade da OFS de Moçambique agradece a colaboração e deseja igualmente feliz Natal 2018 a todos irmãos do mundo inteiro.
Att. Lourenço Miguel Ribeiro, Secretario Nacional da Ofs de Moçambique.

Thank you very much for your Christmas greeting.
E. del Pozo

Thank you for your wishes. My prayer are with you. Merry Christmas.
Andrea Karlovic

Dear brothers and sisters of the Lithuanian OFS,
A holy, happy Christmas time and may God bless you in the New Year!
I am still grateful for the wonderfull faith-fraternal-franciscan experience in August. Your hospitality and effort was great.
With greetings of love and peace,
Wim Pot ofm (spiritual assistant of the Netherlands)

Dear sisters and brothers of Lithuania,
Thank you for your greetings. The Dutch National Council wishes you, your families and the OFS-community of Lithuania a blessed 2019.
OFS The Netherlands, Theo Reuling, national minister

Dears Brothers and Sisters!
Happy Christmas and a Blessed New Year to You all, with all love of this Child Jesus, Who was given to us.
Kisses and love from Portugal sisters and brothers.
Paula Canário

Thank you from France. Best wishes for the new year.
Claire