2018 m. gruodžio 1 d. vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino brolijos Rinkimų kapitula. Kapitulai pirmininkavo Vilniaus regiono ministras Algimantas Andziulis OFS, dalyvaujant vietiniam dvasiniam asistentui br. kun. Rolandui Taučiui OFM.

2018 – 2021 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Natalija Verbickienė OFS, viceministrė ir broliška vadovė Jogilė Teresa Ramonaitė OFS, ugdymo magistrė Monika Midverytė OFS, sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS, ekonomė Alina Marazienė OFS.

Viešpaties palaimos, brolijos džiaugsmo ir naujų pašaukimų!
Vilniaus regiono brolijos informacija