Lapkričio 23-25 d. pasauliečiai pranciškonai turėjo galimybę dalyvauti net dvejose rekolekcijose, prie kurių organizavimo daug prisidėjo dvasinę asistenciją OFS brolijoms teikiančios seserys pranciškonės.

Pavilnyje įsikūrusiuose Marijos tarnaičių namuose vyko pranciškoniškojo dvasingumo rekolekcijos „Šv. Pranciškus ir Dievo Žodis“. Rekolekcijose dalyvavo pasauliečiai pranciškonai ir kandidatai iš Vilniaus, Kauno, Vilkaviškio bei Panevėžio regionų, taip pat besidomintys pranciškoniškuoju dvasingumu. Rekolekcijas vedė br. Ramūnas Mizgiris OFM, kalbėjęs ne tik apie šv. Pranciškaus santykį su Dievo Žodžiu, bet ir apie pranciškoniškos teologijos ypatumus. Šeštadienio programoje taip pat buvo šlovinimo ir susitaikinimo popietė bei liudijimų vakaras. Už šių rekolekcijų įkvėpimą ir šiltą priėmimą dėkojame s. Jolitai Šarkaitei ir kitoms Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserims.

Tą patį savaitgalį Kėkštų kaime (Kretingos r.) vyko KAIROS rekolekcijos pasauliečiams pranciškonams, kuriose dalyvavo 25 naujokai ir profesai iš Telšių, Šiaulių, Kauno ir Vilniaus regionų.

Naujajame Testamente sutinkamas žodis KAIROS reiškia „Dievo laiką Tau“. Tai iš JAV kilusi trijų dienų rekolekcijų programa, kviečianti nurimti, sustoti ir apmąstyti svarbiausius dalykus žmogaus gyvenime. KAIROS rekolekcijos yra tikra laiko dovana, užpildyta mokymais ir liudijimais, pokalbiais grupelėse ir įvairiomis užduotimis, nepakartojamais vakarais ir jaudinančiomis staigmenomis.

Dėkojame visiems prisidėjusiems prie šių Kairos rekolekcijų organizavimo, o labiausiai kun. Antanui Mačiui OFS ir Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacijos vyresniajai bei OFS dvasinei asistentei s. Brigitai Editai Gramauskaitei. Viešpats teatlygina ir teapdovanoja savo malonėmis!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Sekretoriato informacija