2018 m. lapkričio 15-18 d. Lietuvoje vyko broliškas ir pastoracinis vizitas, kuriam vadovavo Pasauliečių pranciškonų ordino generalinio ministro delegatė Dina Shabalina OFS iš Ukrainos ir generalinis OFS ir Jaupra dvasinis asistentas br. Francis Bongajum Dor OFM Cap iš Kamerūno.

Broliškas ir pastoracinis vizitas prasidėjo ketvirtadienį šv. Mišiomis Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje bei susitikimais su Šiaulių ir Panevėžio regionų pasauliečiais pranciškonais, kuriuose buvo aptarti šių regioninių brolijų jungimosi klausimai. Penktadienį, švenčiant Švč. M. Mariją, Gailestingumo Motiną, vizitatoriai Vilniuje susitiko su Pirmojo ordino vyresniaisiais Lietuvoje – br. Algirdu Malakauskiu OFM ir br. Tomek Pilch OFM Cap, bei aptarė dvasinės asistencijos OFS ir Jaupra brolijoms klausimus. Tą pačią dieną iš Šiaulių, Panevėžio, Vilkaviškio ir Vilniaus regionų atvykę pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys, kunigai dalijosi mintimis apie Bažnyčios per vyresniuosius jiems patikėtą tarnystę – teikti dvasinę asistenciją OFS brolijoms. Antroji broliško ir pastoracinio vizito diena baigėsi džiaugsmingu CIOFS Prezidiumo svečių susitikimu su Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos Nacionalinės tarybos atstovais, kuriame buvo aptarti jaunimo pastoracijos, pašaukimo ištyrimo, Jaupra ir OFS santykio, dvigubos narystės, Jaupra tapatybės ir kiti klausimai.

Šeštadienį Kauno Šv. Jurgio Kankinio bažnyčioje Pranciškoniškoji šeima meldėsi Septynių džiaugsmų rožinį ir šventė Eucharistiją. Po to vyko susitikimas su Kauno regiono broliais ir seserimis, kuriame buvo diskutuojama apie vietinių brolijų stiprinimą ir didžiausius Ordino iššūkius. Popiet vyko vizitatorių pokalbis su Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionaline taryba, kuriame buvo apibendrintos įžvalgos po susitikimų regionuose. Broliško ir pastoracinio vizito kulminacija tapo Vilniaus mažesniųjų brolių konventualų vienuolyne vykusi šv. Elžbietos Vengrės šventė, į kurią susirinko broliai ir sesės iš Vilniaus, Vilkaviškio ir Telšių regionų. O sekmadienį popiet Lietuvos – Latvijos pasienyje prie Saločių pasveikinome brolius latvius su nepriklausomos valstybės Šimtmečiu ir išlydėjome Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikoną į piligrimystę Latvijos nacionalinėje OFS brolijoje.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Sekretoriato informacija

Broliško ir pastoracinio vizito nuotraukų albumas