Pasauliečių pranciškonų ir Pranciškoniškojo jaunimo grupė iš Lietuvos, lydima brolių pranciškonų, keliavo po Šventąją Žemę. Apsilankę Nabluse prie patriarcho Jokūbo šulinio, piligrimai meldėsi už socialinės akcijos „Well4Africa“ geradarius.

Tegul Viešpats atlygina už jūsų dosnumą! Šiuo metu akcijai jau surinkti 51 544 Eur ir pradedami vandens gręžinių įrengimo darbai Ugandoje ir Malavyje. Esame surinkę pakankamai aukų įgyvendinti pirmiesiems trims projektams. Jūsų dosnumo dėka tęsime akciją toliau, kad galėtume padėti ir daugiau žmonių, stokojančių geriamojo vandens. Įrengus gręžinius informuosime jus nuotraukomis ir vaizdo įrašais.

Už filmuotą medžiagą iš Nabluso dėkojame br. Antanui Blužui OFM, Šventosios Žemės komisarui bei Lietuvos OFS ir Jaupra nacionaliniam dvasiniam asistentui.