2018 m. spalio 20 d. buvo atkurta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Mažeikų Švč. Jėzaus Širdies brolija. Į šią Telšių regiono vietinę broliją perėjus amžinųjų įžadų nariams iš Kretingos ir Naujosios Akmenės brolijų, įvyko vietinės tarybos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Telšių regiono ministras Rimantas Radzevičius OFS. 
2018-2021 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministras Arūnas Raudonius OFS, viceministrė Lina Raudonienė OFS, ugdymo magistrė ir sekretorė Birutė Montvydienė OFS, iždininkė Stanislava Sovienė OFS.
Naują tarybą ir visą broliją lydime malda, linkėdami Viešpaties palaimos, brolystės džiaugsmo ir naujų pašaukimų.
Telšių regiono tarybos informacija