Mylimi Ordino broliai ir sesės,

Mūsų Serafiškojo Tėvo Pranciškaus gimimo Dangui šventės išvakarėse, dėkokime Dievui už jo gyvenimo pavyzdį ir mums paliktą evangelinio gyvenimo įkvėpimą. Prašykime jo užtarimo, kad kasdien sugrįžtume prie pirmosios meilės Jėzui, kad liktume ištikimi savo įžadams ir savo Regulai, kurios 40 metų jubiliejų švenčiame.

Raginami šventojo Pranciškaus bei mylimo popiežiaus Pranciškaus, kurio vizitas Lietuvoje dar toks gyvas mūsų širdyse, apsikabinkime Bažnyčią kaip savo meilę, ištikimai už ją melsdamiesi ir dėl jos aukodami savo gyvenimą.

Mylimieji, visus nuoširdžiai sveikiname su Šv. Pranciškaus Asyžiečio švente!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Nacionalinė taryba