Sekmadienis buvo paskutinė III Europos OFS ir Jaupra kongreso diena. Po ryto maldos ir pusryčių dalyviai susirinko į plenarinę sesiją aptarti svarbių klausimų ir nuspręsti, kur vyks būsimasis kongresas. Buvo pristatyti socialinės akcijos „Well4Africa“ rezultatai, kad bendromis pastangomis Europos brolijos surinko 38022 Eur. Lėšos bus renkamos ir toliau, o po kongreso prasidės projektų įgyvendinimo etapas. Tuo tarpu Marijos, Pranciškoniškosios šeimos Karalienės, ikona buvo išlydėta į piligrimystę Europoje, o savo kelionę pradės nuo Ukrainos. Kitą kongresą organizuoti pasisiūlė net keturios šalys – Ispanija, Kroatija, Lenkija ir Slovėnija. Balsų dauguma buvo nuspręsta, kad kitas kongresas vyks Ispanijoje. Kongresas buvo oficialiai uždarytas šv. Mišiomis, kurias aukojo Panevėžio vyskupas Pranciškonas Linas Vodopjanovas OFM. Dalyviai išvyko, bet šilti prisiminimai ir artimesni broliški ryšiai liko. Iki pasimatymo, broliai ir sesės!