Šeštadienį kongresas aplankė Vilnių – Dievo Gailestingumo miestą. Diena prasidėjo šv. Mišiomis Dievo Gailestingumo šventovėje, po kurių dalyviai aplankė kitas Vilniaus šventoves – Aušros Vartus, arkikatedrą baziliką, Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią. Po bendrų pietų su Vilniaus regiono pasauliečiais pranciškonais dalyviai galėjo išsirinkti dar vieną iš lankytinų objektų, tarp kurių buvo Šv. Faustinos namelis, Okupacijos ir laisvės kovų muziejus, Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. Vakarop kongresas išvyko į Trakus, kur meldėsi septynių džiaugsmų rožinį prie Trakų Dievo Motinos – Lietuvos globėjos – paveikslo. Diena pasibaigė džiaugsmingu barbekiu vakarėliu Pažaislyje.