Trečioji kongreso diena buvo skirta piligrimystei. Dalyviai iš pat ryto keliavo į Šiluvą, kur klausėsi br. Antano Blužo OFM bei jo brolio kun. Gintaro Blužo OFS pašaukimo istorijų ir mokymo „Čia kitados buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar ariama ir sėjama“. Po šv. Mišių Apsireiškimo koplyčioje kongresas keliavo į Kryžių kalną, kur buvo pašventintas specialiai renginiui sukurtas Europos Pranciškoniškosios šeimos kryžius. Jame vaizduojamas Dievą garbinantis šv. Pranciškus Asyžietis. Kelionė užsibaigė Kretingoje, kur parapijiečiai šiltai ir džiaugsmingai priėmė kongreso svečius nakvynei.