Popiežiaus Pranciškaus vizito belaukiant, rugpjūčio 20-26 dienomis Lietuvoje vyks kitas reikšmingas katalikiškas renginys – Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresas. Į Lietuvą suvažiuos 140 pranciškoniškų bendruomenių lyderių iš 23 Europos šalių. Tokio masto renginys yra ne tik puiki proga reprezentuoti jubiliejų švenčiančią Lietuvą, bet ir didelis įvertinimas bei pasitikėjimas Lietuvos Pranciškoniškąja šeima.

Rengiamas trečią kartą

Bendrų Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresų istorija prasidėjo 2012 metais, kai toks kongresas pirmą kartą surengtas Lizje, Prancūzijoje. Ten gausiai dalyvavo ir atstovai iš Lietuvos. Antrasis kongresas 2015-aisiais metais vyko Mostare (Bosnija ir Hercegovina), kur balsų dauguma buvo nuspręsta trečiąjį susitikimą patikėti lietuviams.

Kadangi Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS) šiuo metu veikia 112 pasaulio šalių ir turi apie 300 000 narių, o Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) yra aktyvus 62 valstybėse, kontinentiniai kongresai skirti dalintis gerąja patirtimi, stiprinti ryšius tarp nacionalinių brolijų, inicijuoti tarptautinius projektus, ugdyti bendruomenių lyderius bei išgyventi priklausymo pasaulinei Pranciškoniškajai šeimai jausmą.

„Patikėjimas organizuoti III Europos OFS ir Jaupra kongresą yra didelis įvertinimas ir pasitikėjimas Lietuva, – sako Tarptautinės Pasauliečių pranciškonų ordino tarybos (CIOFS) narė Monika Midverytė. – Kongreso metu sieksime ne tik reprezentuoti Lietuvą, aplankyti pagrindines mūsų šventoves, bet ir išgyventi gilų dvasinį atsivertimą per maldos, socialinių tarnysčių ir evangelizacijos patirtis.“

Tarptautinio kongreso organizavimas yra nemenkas iššūkis santykinai nedidelėms nacionalinėms OFS ir Jaupra brolijoms Lietuvoje: šiuo metu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas skaičiuoja apie 500 narių, susideda iš 6 regionų (Vilniaus, Kauno, Telšių, Šiaulių, Panevėžio, Vilkaviškio) ir 27 vietinių brolijų. Tuo tarpu penkios Jaupra brolijos veikia keturiuose miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Kretingoje.

Aplankys visas pagrindines piligrimystės vietas

Europos kongresas per savaitę apsilankys Kaune, Šiluvoje, Kryžių kalne, Kretingoje, Vilniuje ir Trakuose. Kaune dalyviai praleis pirmąsias dvi dienas, dalyvaus tautų ir šlovinimo vakaruose, klausysis konferencijų. Trečiadienį kongresas išvyks į Šiluvą bei Kryžių kalną, kur bus pastatytas ir pašventintas specialiai renginiui sukurtas Europos Pranciškoniškosios šeimos kryžius. Atvykę į Kretingą delegatai išgyvens skirtingų socialinių tarnysčių patirtį Padvarių socialinės globos namuose, Šv. Antano dienos centre, Dievo Meilės misionierių vienuolyne, Šv. Pranciškaus onkologijos centre, Klaipėdos sutrikusio vystymosi kūdikių namuose, klasteryje „Vilties miestas“ autistiškiems vaikams ir Pakutuvėnų „Susitaikinimo sodyboje“.

Rugpjūčio 23 d. 18 val. Kretingos miesto gyventojai kviečiami kartu su kongreso dalyviais švęsti Mišias bažnyčioje, po kurių šventoriuje vyks visiems atvira pranciškoniška fiesta – skirtingų šalių delegatai pristatys savo tautinius rūbus, šokius ir dainas, o vakaro pabaigoje pasimokys ir lietuvių liaudies šokių.

Rugpjūčio 24 d., penktadienį, dalyviai iš Kretingos išvyks į Žemaičių Kalvariją eiti kalnus, o vakare Kauno senamiestyje surengs evangelizaciją – Rotušės aikštėje šoks masinį evangelizacinį šokį ir pakvies miestiečius į šlovinimo bei liudijimų vakarą Arkikatedroje, kuris vyks nuo 21 val. Šeštadienis bus skirtas aplankyti Vilnių – Dievo Gailestingumo miestą – bei Trakus, kur kongreso dalyviai melsis pranciškonišką septynių džiaugsmų rožinį prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos globėjos, paveikslo. Šeštadienio vakarą kongresas aplankys ir barokinį Pažaislio ansamblį.

„Mums, katalikams, centrinis akcentas kasdieniame gyvenime turėtų būti Eucharistijos šventimas, – sako Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Karolina Sutkutė. – Taigi ir kongreso metu kasdien švęsime Mišias kaip viena šeima. Manau, tai turėtų labai suartinti mus visus, atgaivinti, nes visa jėga ir stiprybė kyla iš Viešpaties.“

Inicijavo socialinę akciją ir Dievo Motinos ikonos piligrimystę po Europą

„Pasirinkdami kongreso temą Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės (Jn 7, 38) siekėme, kad renginys turėtų ekologinį atspalvį ir praktiškai atsilieptų į popiežiaus Pranciškaus raginimą rūpintis kūrinija bei vargšais, – sako CIOFS narė Monika Midverytė. – Enciklikoje „Laudato si“ popiežius rašo, kad prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga. Iš to gimė socialinė akcija „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai), kurios tikslas – surinkti lėšų trims vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose“, – pasakoja pagrindinė akcijos koordinatorė Monika Midverytė. Pasak jos, į socialinę akciją aktyviai įsitraukė keliolika Europos šalių, o surinkta suma paaiškės kongreso pabaigoje. Jei reikės, akcija bus tęsiama tol, kol bus suaukota pakankamai lėšų gręžiniams iškasti. Visose trijose gyvenvietėse, kurioms siekiama padėti, veikia pranciškonų bendruomenės.

Ne mažiau reikšminga ir kita lietuvių iniciatyva – Dievo Motinos ikonos piligrimystė. „Džiaugiamės, kad Lietuvoje esame išsaugoję tradicinio pamaldumo formas, tokias kaip rožinis ar Žemaičių Kalvarijos kalnai, ir galime jomis pasidalinti su kitomis Europos šalimis, – teigia Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė. – Trokšdami suvienyti Europos Pranciškoniškąją šeimą, sukūrėme specialią Dievo Motinos – Pranciškoniškosios šeimos Karalienės – ikoną, kuri ypatinga tuo, kad į ją įdėtos šv. Pranciškaus Asyžiečio, šv. Klaros Asyžietės ir šv. Elžbietos Vengrės pirmojo laipsnio relikvijos. Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona jau aplankė Vilniaus, Vilkaviškio, Panevėžio, Šiaulių, Telšių ir Kauno regionus. Lietuvoje prie ikonos meldėsi 28 esamų ir besikuriančių brolijų nariai, ji dalyvavo svarbiausiuose nacionaliniuose pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo renginiuose – įvairiuose susirinkimuose, ugdymo seminaruose, stovyklose. Paskutinė ikonos piligrimystės Lietuvoje stotelė – tarptautinis kongresas, po kurio ikona iškeliaus į kitas Europos šalis, tačiau jos piligrimystę ir toliau koordinuos Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas. Tikime, kad rožinio malda ne tik suvienys Pranciškoniškąją šeimą, bet ir padės Europai sugrįžti prie savo krikščioniškų šaknų bei prisiminti savo tapatybę“, – apie kongreso proga sukurtą ikoną pasakoja Virginija Mickutė.

„Kongreso metu europiečiai turės progų labiau susipažinti su lietuvių kultūra ir žmonėmis, manau, užsimegs tikrai gražių draugysčių, – įsitikinusi Karolina Sutkutė. – Bus daug laiko maldai ir šlovinimui, tad esu tikra, jog neliks Šventosios Dvasios nepaliestų žmonių, visi norės tą šviesą vežtis namo, į savo brolijas. Europa galės pasisemti gerų idėjų arba pastebėti mūsų klaidas ir tą patirtį neštis į savo bendruomenių gyvenimą bei pritaikyti kitame Europos OFS ir Jaupra kongrese. O viso kito, ką Lietuva gali duoti Europai ir ko jai reikia, mes gal net nežinome, tad leiskime toms malonėms plaukti iš Šventosios Dvasios“, – sako Lietuvos Jaupra brolijos prezidentė.