2018 m. rugpjūčio 19 d. 17 val. (sekmadienį) Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (adresu Savanorių g. 4 Klaipėda) bus atliekama 7 dalių simfonija – oratorija „Assumptiones“, sukurta Septynių džiaugsmų pranciškoniško rožinio pagrindu ir skirta Švč. M. Marijos Dangun Ėmimo (Žolinės) iškilmei.

Simfoniją – oratoriją atliks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras, mišrus choras bei solistai. Kūrinį diriguos maestro prof. Stasys Domarkas. Solo partijas atliks solistai – Arturas Kozlovskis (baritonas) ir Rita Petrauskaitė (sopranas). Choro vadovas – Vladimiras Konstantinovas. Simfonijos – oratorijos „Assumptiones“ autorius – Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčios vargonininkas, Šv. Pranciškaus onkologijo centro muzikos terapeutas, kompozitorius doc. Alvidas Remesa OFS.

Mūsų brolis pasaulietis pranciškonas Alvidas Jeronimas Remesa nuo 1991 m. aktyviai dalyvavo Iniciatyvinėje grupėje ir Atkuriamojoje taryboje, kurios organizavo atsikūrusio Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino veiklą, subūrė sovietmečiu išsklaidytus brolius ir seseris, atkūrė prieškaryje veikusias ir įsteigė naujas vietines bei regionines brolijas, atstovavo atsikuriantį Ordiną Bažnyčios ir valstybės valdžios institucijose.

Kviečiame atvykti į Klaipėdą ir išgirsti šią unikalią septynių dalių simfoniją – oratoriją, sukurtą pagal Septynių džiaugsmų pranciškonišką rožinį.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Sekretoriato informacija