2018 m. birželio 23 dieną, OFS Regulos 40 jubiliejaus išvakarėse, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Telšių regiono brolija šventė savo VI Rinkimų kapitulą. Kretingos pranciškonų vienuolyne susirinko 25 delegatai iš Klaipėdos, Palangos, Skuodo, Plungės, Telšių ir Kretingos brolijų. Kapitulai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos narė Ilona Keruckienė OFS.

Savo darbą Kapitula pradėjo šlovinimu ir malda prie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos. Regiono ministras Jonas Drungilas OFS pristatė regioninės brolijos 2015-2018 m. veiklos ataskaitą, kurioje apžvelgė svarbiausius ugdymo renginius, broliškus ir pastoracinius vizitus, regioninės brolijos statistiką. Šiuo metu Telšių regiono brolijai priklauso 159 nariai – 133 su amžinaisiais įžadais, 1 su laikinaisiais ir 25 naujokai. Regiono ekonomė Aurelija Tėvialienė OFS pateikė 3 metų finansinę ataskaitą, o Revizijos komisijos pirmininkas Nerijus Čapas OFS – Revizijos komisijos išvadas.

Po ataskaitų vyko diskusija dėl VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ misijos ir vizijos. Telšių regiono brolijos Kapitulos sprendimu iš VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ direktorės pareigų buvo atleista Aldona Elena Šeduikienė OFS ir direktoriumi paskirtas Jonas Drungilas OFS. Direktoriui Jonui Drungilui OFS buvo pavesta surinkti komandą, kuri bendradarbiaudama su Telšių regiono taryba, paruoštų akademijos viziją ir atkurtų VšĮ „Pranciškoniška pasauliečių akademija“ veiklą.

Rinkimų sesijos metu buvo išrinkta Telšių regiono brolijos taryba 2018-2021 m. kadencijai: ministras Rimantas Radzevičius OFS, viceministrė Aldona Kerpytė OFS, ugdymo magistrė Rita Budvytytė OFS, sekretorė Vilma Šamonskienė OFS, ekonomė Nijolė Raudytė OFS ir tarybos narė atsakinga už evangelizaciją – Margarita Lizdenytė OFS.

Taip pat buvo išrinkti 6 regioninės brolijos delegatai į Nacionalinę kapitulą: Jonas Drungilas OFS, Rita Budvytytė OFS, Aldona Kerpytė OFS, Arūnas Raudonius OFS, kun. Antanas Mačius OFS ir Kęstutis Balsevičius OFS. Pakaitiniais delegatais išrinkti Rasa Lapienė OFS, Lina Raudonienė OFS, Augustinas Raišutis OFS, Margarita Lizdenytė OFS, Jolanta Klietkutė OFS ir Vytautas Jakelis OFS.

Telšių regiono dvasinis asistentas br. kun. Antanas Grabnickas OFM vadovavo šv. Mišioms Kankinių koplyčioje, kurių metu įvyko naujosios Regioninės tarybos įvesdinimo apeigos. Nuoširdžiai sveikiname naująją tarybą, linkėdami išmintingos meilės ir Dievo Dvasios vedimo.

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
Sekretoriato informacija