2018 m. birželio 13-ąją, švenčiant didžiuosius Šv. Antano Paduviečio atlaidus, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Pabaigę pradinio ugdymo laikotarpį, amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Arūnas Raudonius, Lina Raudonienė, Kęstutis Balsevičius, Genovaitė Žukauskienė ir kun. Antanas Mačius. Eucharistijai vadovavo Telšių regiono dvasinis asistentas br. Antanas Grabnickas OFM, įžadus priėmė brolijos ministras Rimantas Radzevičius OFS. Šventėje dalyvavo Pranciškoniškoji šeima ir gausus į Šv. Antano atlaidus atvykusių maldininkų būrys.

Sveikiname evangelinio gyvenimo pažadą davusius brolius ir seses šiais giesmės žodžiais:

Tebūna meilė tarp mūsų, tešviečia ji akyse.
Viešpaties meilė galinga auga šioje tautoje.
Duoda Jis naują supratimą, kaip mums mylėt vieni kitus.
Tebūna meilė tarp mūsų ir tesušildo visus.

 

Jolantos Klietkutės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija