2018 m. gegužės 25 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės brolijoje vyko pirmoji Rinkimų kapitula. Vos prieš dvi dienas, gegužės 23-ąją prie Mažesniųjų brolių konventualų ordino vienuolyno Klaipėdoje įsteigtos naujos vietinės OFS brolijos kapitulai pirmininkavo Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS. Kapituloje dalyvavo brolijos dvasinis asistentas br. Jaroslaw Rekwardt OFM Conv bei Telšių regiono tarybos atstovės Vilma Šamonskienė OFS ir Aurelija Tėvialienė OFS.

Išrinkta Klaipėdos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės brolijos taryba (2018-2021 m. kadencijai):
Ministrė – Rita Budvytytė OFS,
Viceministrė ir ugdymo magistrė – Vilma Lukočienė OFS,
Sekretorius ir broliškas vadovas – Robertas Andriuškevičius OFS,
Ekonomė – Inga Vaitkienė OFS.

Sveikiname priėmusiuosius naujas tarnystes Ordine, linkėdami, kad per šventojo pranciškono Maksimilijono Marijos Kolbės užtarimą Viešpats vestų besąlygiškos meilės ir aukos keliu.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija