2018 m. gegužės 23 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Bernardino brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Jogilė Teresa Ramonaitė. Įžadų apeigos vyko Vilniaus Bernardinų bažnyčios Trijų Karalių koplyčioje, Eucharistijai vadovavo Vilniaus Bernardinų Jaupra brolijos dvasinis asistentas br. Andrius Nenėnas OFM, įžadus priėmė ministrė Alina Marazienė OFS.

Kartu su amžinųjų įžadų švente vyko noviciato pradžios apeigos – pradinio ugdymo laikotarpį Pasauliečių pranciškonų ordine pradėjo buvę Pranciškoniškojo jaunimo (Jaupra) nariai Rita ir Jaunius Baukiai. Šventėje dalyvavo pranciškoniškasis jaunimas iš Vilniaus Bernardinų Jaupra brolijos ir pasauliečiai pranciškonai iš Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos.

Džiaugiamės drąsiu Ritos ir Jauniaus apsisprendimu gilinti savo pranciškonišką pašaukimą, o taip pat nuoširdžiai sveikiname brangią sesę Tesą su evangelinio gyvenimo pažadu, linkėdami gausių Šventosios Dvasios dovanų bei džiaugsmingos tarnystės Pranciškoniškajai šeimai ir Bažnyčiai.

Šventės nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija