2018 m. gegužės 23 d. prie Mažesniųjų brolių konventualų ordino Klaipėdos Šv. Antano vienuolyno buvo kanoniškai įsteigta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės brolija. Naujos OFS ir Jaupra brolijos Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje pradėjo kurtis 2015 m. pavasarį.

Iškilmingoms vakarinėms šv. Mišioms Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčioje vadovavo nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv. Pirmiausia vyko noviciato pradžios apeigos – pradinio ugdymo laikotarpį Pasauliečių pranciškonų ordine pradėjo Ona Pagojienė. Po to amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė penki nariai – Rita Budvytytė OFS, Robertas Andriuškevičius OFS, Vilma Lukočienė OFS, Inga Vaitkienė OFS ir Eglė Garbaniauskienė OFS. Įžadus priėmė Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS.

Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos atstovas br. Piotr Strocen OFM Conv perskaitė provincijos ministro br. kun. Jan Maciejowski OFM Conv pasirašytą dekretą dėl vietinės brolijos kanoninio steigimo ir priėmimo pastoracinei globai. Vietiniu dvasiniu asistentu naujai OFS brolijai buvo paskirtas br. Jaroslaw Rekwardt OFM Conv.

Šv. Mišių pabaigoje br. Piotr Strocen OFM Conv pašventino ir mažesniųjų brolių konventualų vardu naujai OFS brolijai padovanojo dangiškuoju globėju pasirinkto Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės ikoną. Įžadus davusiuosius sveikino šventėje dalyvavę svečiai – Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, Telšių regiono brolijos tarybos nariai, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko, Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės ir Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijų atstovai, o taip pat Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijoje besikurianti Jaupra brolija. Po šv. Mišių vienuolyno kiemelyje vyko šventinė agapė.

Dar neišblėsus Sekminių džiaugsmui, sveikiname Klaipėdos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės broliją su gimimo diena ir linkime to vienintelio dalyko, kurio, pasak šv. Pranciškaus, broliams verta siekti – kad juose veiktų Dievo dvasia.

Ritos Budvytytės OFS nuotraukos

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija