Gegužės 5 dieną Vilkaviškio regiono brolijoje vyko broliškas ir pastoracinis vizitas, kuriam vadovavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM ir nacionalinė broliška vadovė Ilona Keruckienė OFS. Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos salėje vykusiame susitikime dalyvavo Vilkaviškio regiono taryba bei Alytaus, Marijampolės ir Veisiejų vietinių brolijų atstovai.

Broliškas ir pastoracinis vizitas prasidėjo Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo parapijos klebono Andriaus Šidlausko MIC pasveikinimu ir malda Šventajai Dvasiai. Visi broliai ir sesės galėjo asmeniškai melstis su šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Elžbietos Vengrės relikvijomis. Vėliau vietinių brolijų atstovai darbo grupėse diskutavo apie savo brolijų stiprybes ir silpnybes. Buvo aptartos svarbiausios regioninės brolijos gyvenimo sritys: ugdymas, apaštalavimas, komunikacija, finansai, dvasinė asistencija ir santykiai su Bažnyčia. Vizitatoriai patikrino regioninės brolijos dokumentų registrą ir finansinės apskaitos dokumentus bei susitiko su visais norinčiais asmeninio pokalbio.

Pagrindiniai broliško ir pastoracinio vizito tikslai – atgaivinti evangelinę pranciškonišką dvasią, suteikti konkrečią pagalbą brolijai, sustiprinti ryšį su Ordinu ir Pranciškoniškąja šeima bei paskatinti ištikimai laikytis Regulos, kurios 40 metų jubiliejų šiemet švenčiame.

Šiuo vizitu savo piligrimystę Vilkaviškio regione užbaigė Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikona, kuri po šv. Mišių ir gegužinių pamaldų buvo iškilmingai perduota Panevėžio regiono ministrei Rasai Mačiulionienei OFS.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija

Broliško ir pastoracinio vizito nuotraukos