Balandžio 19 dieną Kryžių kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių Kryžių kalno brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Šiaulių regiono sekretorius Vidmantas Gerikas OFS. Kapituloje dalyvavo Šiaulių regiono dvasinis asistentas br. kun. Severin Armin Holocher OFM. 2018-2021 m. kadencijai išrinkta vietinė taryba: ministrė Genovaitė Marcinkutė OFS, viceministrė Stasė Valiukienė OFS, ugdymo magistrė ir ekonomė Gražina Stravinskaitė OFS, sekretorė Rima Mockienė OFS.

Brolijos šventę papuošė dar viena graži proga: Įvesdinimo laikotarpį ir savo ugdymo kelionę Pasauliečių pranciškonų ordine pradėjo šeima – Sigutė ir Rimantas Gofmanai. Nuoširdžiai sveikiname kandidatus ir naująją tarybą, linkėdami labiau už viską trokšti Viešpaties Dvasios ir jos švento veikimo.

Šiaulių Kryžių kalno brolijos informacija