Balandžio 14 dieną Panevėžio regiono brolijoje vyko broliškas ir pastoracinis vizitas, kuriam vadovavo Nacionalinės tarybos atstovai – nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv, nacionalinė ugdymo magistrė Monika Midverytė OFS ir nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS.  Į susitikimą atvyko regioninė taryba, o taip pat Biržų, Kupiškio, Rokiškio ir Panevėžio vietinių brolijų atstovai. Seminare dalyvavo dvi Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserys – Panevėžio brolijos dvasinė asistentė s. Vilma Petraškaitė ir Kupiškio brolijos dvasinė asistentė s. Vilma Urbonaitė.

Broliškas ir pastoracinis vizitas prasidėjo malda Šventajai Dvasiai ir Septynių džiaugsmų rožinio malda prie Pranciškoniškosios šeimos Karalienės ikonos. Vėliau vietinių brolijų atstovai darbo grupėje diskutavo apie savo regioninės brolijos stiprybes ir silpnybes, formulavo klausimus ir teikė pasiūlymus. Svarbi broliško ir pastoracinio vizito dalis buvo audiencija pas J.E. Panevėžio vyskupą Liną Vodopjanovą OFM. Pagrindiniai šios audiencijos tikslai buvo pristatyti III Europos OFS ir Jaupra kongresą, socialinę akciją „Well4Africa“ ir ikonos Regina Familiae Franciscanae piligrimystę Panevėžio vyskupijoje gegužės 6-25 dienomis. Regioninė ministrė Rasa Mačiulionienė OFS vyskupui Linui pristatė OFS brolijų situaciją, buvo aptarti kanoninio brolijų steigimo, pašaukimų pastoracijos ir kiti klausimai.

Eucharistijai vadovavęs nacionalinis dvasinis asistentas br. Piotr Strocen OFM Conv akcentavo Pasauliečių pranciškonų ordino Regulos, kurios 40 metų jubiliejų šiemet švenčiame, svarbą ir grožį. Didelė dovana, kad broliško ir pastoracinio vizito metu kiekvienas galėjo asmeniškai melstis su šv. Pranciškaus Asyžiečio ir šv. Elžbietos Vengrės relikvijomis.

Po pietų buvo aptariamos svarbiausios brolijos gyvenimo sritys: ugdymas, apaštalavimas, komunikacija, finansai, dvasinė asistencija ir santykiai su Bažnyčia. Vizitatoriai patikrino regioninės brolijos dokumentų registrą ir finansinės apskaitos dokumentus bei susitiko su visais norinčiais asmeninio pokalbio.

Nuoširdžiai dėkojame Marijos tarnaitėms už šeimynišką priėmimą. Ir tikime, kad Pranciškoniškosios šeimos Karalienės užtarimas padės šiam vizitui atnešti konkrečių vaisių į vietinių brolijų gyvenimą.

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino
sekretoriato informacija
Broliško ir pastoracinio vizito nuotraukos