Neturtėlis ir nukryžiuotas Kristus,
mirties nugalėtojas ir prisikėlusysis,
didžiausias Dievo meilės žmonijai apsireiškimas,
yra „knyga“,  iš kurios broliai sekdami Pranciškumi mokosi,
kodėl ir kaip gyventi, mylėti ir kentėti.

OFS Generalinės Konstitucijos, 10

Mylimieji,
Kartu su šventuoju Pranciškumi žvelkime į neturtėlį ir nukryžiuotą Kristų – mirties nugalėtoją ir prisikėlusįjį – didžiausią Dievo meilės žmonijai apsireiškimą, ir iš Jo mokykimės – kodėl ir kaip gyventi, mylėti ir kentėti.
Sveiki sulaukę šv. Velykų! Pax et bonum!

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, diak. Nerijus Čapas OFS, Monika Midverytė OFS,
Nijolė Raudytė OFS, Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,
Karolina Sutkutė, br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv

Šv. Velykos, 2018