2018 m. kovo 15 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Gediminas Paškevičius. Įžadų apeigos vyko Šv. Jurgio konvento koplyčioje, Eucharistijai vadovavo Kauno regiono dvasinis asistentas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM, įžadus priėmė ministrė Ilona Keruckienė OFS. Įžadų šventėje dalyvavo pasauliečiai pranciškonai, pranciškoniškas jaunimas ir kiti svečiai.

Nuoširdžiai sveikiname brolį Gediminą, linkime gausių Šventosios Dvasios dovanų, šv. Pranciškaus globos ir visų šventųjų užtarimo.

Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos tarybos informacija