Brangūs broliai ir sesės,

Mūsų širdys kupinos džiaugsmo, kad šių metų rugpjūčio 20-26 dienomis susitiksime Lietuvoje, kur švęsime III Europos pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresą. Tai bus proga atgaivinti savąjį pašaukimą, sutvirtinti broliškus ryšius ir atnaujinti pasiryžimą tarnauti Bažnyčiai ir mažiausiesiems, kuriais ypač rūpintis kviečia tiek Viešpats Jėzus Kristus, tiek šventojo Pranciškaus pavyzdys.

Atsimindami Dievo Žodį, kuris sako, jog palaimingiau duoti negu imti, trokštame, kad šis kongresas turėtų konkretų vaisių, liudijantį mūsų solidarumą su vargstančiaisiais. Kadangi kongreso tema yra „Kas tiki mane, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38), organizatoriai su CIOFS Prezidiumo nariais nusprendėme atsigręžti į ekologiją bei pamatinę žmonių teisę į geriamąjį vandenį.

Kaip rašo popiežius Pranciškus enciklikoje „Laudato Si“, „prieiga prie saugaus geriamojo vandens yra esminė, pamatinė ir visuotinė žmogaus teisė, nes lemia žmogaus išgyvenimą ir todėl yra kitų žmogaus teisių vykdymo sąlyga. Šį pasaulį slegia didelė skola vargšams, stokojantiems prieigos prie geriamojo vandens“ (Laudato Si, 30).

Suprasdami, jog nepajėgsime padėti visiems, nutarėme pirmiausia pagelbėti „tikėjimo namiškiams“ (Gal 6, 10), tai yra Pranciškoniškosios šeimos nariams iš Afrikos šalių. Į mūsų užklausą atsiliepė Ugandos, Zimbabvės ir Malavio nacionalinės brolijos, nurodžiusios vietines brolijas, kurios patiria didelį vandens stygių. Vietos bendruomenės, įskaitant pasauliečius pranciškonus, kasdien turi eiti po 4-5 km iki artimiausio vandens šaltinio, dažnai serga ligomis, plintančiomis per užterštą vandenį, neturi galimybės ūkininkauti ar pasistatyti trokštamus maldos namus. Apsvarstę jų prašymus nusprendėme rinkti lėšas trims vandens gręžiniams.

Tuo tikslu jau veikia interneto puslapis well4africa.eu, kuriame anglų ir lietuvių kalbomis trumpai pristatyta ši socialinė akcija ir paramos laukiančios bendruomenės bei sudaryta galimybė patogiai paaukoti šiai iniciatyvai. Puslapyje taip pat bus matyti, kiek pinigų jau yra surinkta. Mūsų tikslas – surinkti lėšų trims vandens gręžiniams. Vienam gręžiniui su vandentiekio sistema įrengti reikalingi apie 38 000 Eur.

Kviečiame Europos OFS ir Jaupra brolijas būti kūrybingas ir įvairiais būdais prisidėti prie šios socialinės akcijos, nebūtinai tiesiogine auka, bet ir savo darbu, dovanojant laiką, pardavinėjant rankdarbius, rengiant tikslines muges ar kviečiant įsitraukti kitas bendruomenes ir organizacijas. Gavėnios laikas yra puikus metas apriboti asmeninius poreikius, kad galėtume geriau pasidalyti dvasinėmis bei medžiaginėmis gėrybėmis su broliais, pirmiausia su skurdžiausiais (plg. GK 15, 3). Viešpats teatlygina už jūsų dosnumą!

Kreipimasis į Europos Pranciškoniškąją šeimą

 

Dėl savo brolijos dalyvavimo šioje socialinėje iniciatyvoje susisiekite su Šulinio akcijos koordinatore Monika Midveryte OFS (monikaofs@gmail.com, 8 678 22052).