2018 m. vasario 13 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių Kryžių kalno brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Gavėnios išvakarėse amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Rima Mockienė. Įžadų apeigos vyko Kryžių kalno vienuolyno koplyčioje, šv. Mišioms vadovavo Šiaulių regiono dvasinis asistentas br. Severinas Armin Holocher OFM, įžadus priėmė regioninė ministrė Gražina Stravinskaitė OFS. Įžadų šventėje dalyvavo pasauliečiai pranciškonai iš Šiaulių ir Kuršėnų OFS brolijų.

Sveikiname Šiaulių Kryžių kalno broliją ir sesę Rimą, linkėdami labiau už viską trokšti Viešpaties Dvasios ir jos švento veikimo.

Šiaulių regiono tarybos informacija