2018 m. rugpjūčio 20-26 d. Kaune, Lietuvoje vyks III Europos OFS ir Jaupra kongresas. CIOFS Prezidiumas jau antrą kartą patiki Lietuvos Pranciškoniškajai šeimai organizuoti tarptautinį renginį. Dar gyvi nuostabūs prisiminimai iš V Europos Jaupra kongreso „Per kankinystę į Prisikėlimą“, vykusio 2009 metais Lietuvoje.

OFS ir Jaupra kongresų istorija

Europoje jau vyko du bendri pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo kongresai. I Europos OFS ir Jaupra kongresas „Duc in altum“ (Lk 5, 4) vyko 2012 m. liepos 9-15 d. Lizje, Prancūzijoje. Iki tol Europoje vykdavo tik tarptautiniai pranciškoniškojo jaunimo kongresai. II Europos OFS ir Jaupra kongresas „Elkitės, kaip dera jūsų pašaukimui, į kurį esate pašaukti“ (Ef 4,1) vyko 2015 m. rugpjūčio 17-23 d. Mostare, Bosnijoje ir Hercegovinoje.

Kongreso tema – Jn 7, 38

III Europos OFS ir Jaupra kongreso tema pasirinkta Evangelijos pagal Joną eilutė: „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo vandens srovės“ (Jn 7, 38). Mylimi Pranciškoniškosios šeimos broliai ir seserys, ko šiandien labiausiai trokštame? Kartu su mūsų serafiškuoju Tėvu Pranciškumi, kuris Reguloje rašė broliams: „Labiau už viską trokškite Dievo Dvasios ir jos švento veikimo“, esame tikri, kad Šventoji Dvasia yra vienintelis atsakymas į visus šiandienius Pranciškoniškosios šeimos iššūkius. Mes iš tiesų tikime, kad šis Kongresas gali tapti tikru dvasiniu Europos OFS ir Jaupra brolijų atsinaujinimu – tikromis naujosiomis Sekminėmis. Ateik, Šventoji Dvasia!

Kongreso logotipas

TAU Kryžius su žaizda turi trejopą simboliką: reiškia Kristų ir Jo žaizdas, šv. Pranciškų Asyžietį ir jo stigmas, o taip pat Pranciškoniškąją šeimą ir jos širdį.

Vanduo yra Šventosios Dvasios simbolis. Septynios vandens srovės – tai septynios Šventosios Dvasios dovanos: išmintis, supratimas, patarimas, tvirtumas, žinojimas, maldingumas ir Dievo baimė. Savyje nepasiliekantis, bet ištekantis vanduo mums primena, kad tikėjimas veda į konkrečius meilės darbus, kaip III Europos OFS ir Jaupra kongreso socialinė akcija – iškasti gėlo vandens šulinį mūsų broliams ir seserims Afrikoje.

Geltona, žalia ir raudona yra valstybinės Lietuvos vėliavos spalvos. Geltona spalva reiškia saulę, šviesą ir gerovę, žalia simbolizuoja gamtos grožį, laisvę ir viltį, raudona – žemę, drąsą ir pralietą už Tėvynę kraują. 2018 metais Lietuva švenčia atkurtos valstybės 100 metų jubiliejų.

Kvadrato geometrinė forma simbolizuoja žemę.

Logotipas sukurtas 2017 metais, patvirtintas III Europos OFS ir Jaupra kongreso darbo grupės. Logotipo autorius – br. Carlo Bertagnin OFM.

Kongreso tikslai

Pranciškoniškoji šeima kaip ir visa Katalikų Bažnyčia Europoje išgyvena tikėjimo krizę, todėl stiprios vietinės bendruomenės – kaip OFS ir Jaupra brolijos, yra gyvybiškai svarbios. Europos Pranciškoniškoji šeima turi atnaujinti įsipareigojimą šv. Pranciškaus Asyžiečio misijai – „Eik ir atstatyk mano namus, kurie, kaip matai, griūva“. Šiandien turime autentiškai liudyti pasauliui mūsų vienybę su Katalikų Bažnyčia: kaip liudijame (martyria), kaip švenčiame (liturgia) ir kaip tarnaujame (diakonia).

Pagrindinis Kongreso tikslas – kad atvykę nacionalinių brolijų lyderiai kartu išgyventų tikro dvasinio atsivertimo, tikėjimo skelbimo ir meilės darbų patirtį. Tikimės, kad ši patirtis įkvėps visas Europos OFS ir Jaupra brolijas įsipareigoti intensyviam maldos gyvenimui ir kasdieniam atsivertimui, tiesioginėms evangelizacinėms misijoms ir aktyvioms socialinėms tarnystėms visuomenėje. Kiti Kongreso tikslai yra OFS Regulos 40 metų jubiliejaus minėjimas, Pranciškoniškosios šeimos vienybės liudijimas, pasidalijimas gyvenimu ir patirtimi, OFS ir Jaupra brolystės šventė bei pranciškoniško pašaukimo, vedančio į konkrečius darbus, pažinimas.

Kongresui labai svarbus ir ekologinio atsivertimo bei solidarumo su vargšais liudijimas. Visos Europos OFS ir Jaupra nacionalinės brolijos bus pakviestos rinkti lėšas trijų šulinių Afrikoje – Ugandoje, Zimbabvėje ir Malavyje, iškasimui. Šioje socialinėje akcijoje kviečiamos dalyvauti visų lygių OFS ir Jaupra brolijos.

Kadangi šiemet Lietuva švenčia savo valstybės atkūrimo Šimtmetį, o taip pat Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, 300 metų jubiliejų, Lietuvos OFS ir Jaupra nacionalinėms brolijoms bus garbė tarptautiniams svečiams pristatyti Lietuvą ir pasidalinti lietuviškomis liaudies pamaldumo tradicijomis.

Kongreso programa

Kongrese laukiama apie 200 dalyvių iš įvairių Europos valstybių. Pakviesti 5 atstovai iš kiekvienos nacionalinės OFS brolijos: nacionalinis ministras, CIOFS narys, nacionalinis ugdymo magistras, nacionalinis broliškas vadovas ir nacionalinis dvasinis asistentas, bei 4 atstovai iš kiekvienos nacionalinės Jaupra brolijos: nacionalinis prezidentas, tarptautinis delegatas, nacionalinis atsakingasis už ugdymą ir nacionalinis dvasinis asistentas.

III Europos OFS ir Jaupra kongresas vyks įvairiose Lietuvos vietose: Kaune, Šiluvoje, Kryžių kalne, Kretingoje, Žemaičių Kalvarijoje, Vilniuje, Trakuose ir kt. Kongreso programoje numatytos kasdienės šv. Mišios, maldos ir šlovinimo laikas, mokymai ir darbo grupės, Tautų vakaras, Europos Pranciškoniškosios šeimos kryžiaus pašventinimas, Kalvarijos kalnai, socialinės tarnystės, evangelizacinės misijos ir ekskursijos Vilniuje – Dievo Gailestingumo mieste. Kongreso dalyviai Lietuvoje aplankys visas pagrindines Dievo Motinos šventoves: Šiluvą, Aušros Vartus, Trakus ir Žemaičių Kalvariją.

Dievo Motinos ikona

Mergelė Marija yra tobulas pavyzdys tikinčiojo, iš kurio vidaus plūsta gyvojo vandens srovės. Šv. Pranciškus ją apgaubė neapsakoma meile ir paskyrė savo šeimos Globėja ir Užtarėja, todėl Kongresui gaminama speciali Dievo Motinos ikona. Pradėdama nuo Lietuvos brolijų, ikona keliaus ir po kitas šalis su misija – platinti Europoje pamaldumą Dievo Motinai ir 7 džiaugsmų rožinio maldą.

Himno konkursas

Iki 2018 m. kovo 1 d. pratęstas  III Europos OFS ir Jaupra kongreso himno konkursas. Jo nuostatus galima rasti čia

Informacija internete

Daugiau informacijos apie artėjantį III Europos OFS ir Jaupra kongresą galima rasti internetiniame puslapyje www.ofs.lt/congress arba FB puslapyje: fb.com/OFSYouFraCongress2018.

Kongreso organizatoriai

Kongreso komitetą sudaro 23 Lietuvos organizacinės grupės nariai ir 5 CIOFS Prezidiumo atstovai: generalinis ministras Tibor Kauser OFS, tarptautinė Jaupra koordinatorė Andrea Odak OFS, už I Europos regioną atsakinga Ana Fruk OFS, už II Europos regioną atsakingas Attilio Galimberti OFS ir generalinis dvasinis asistentas br. Amando Trujillo Cano TOR.

Patikime šį Kongresą motiniškam Mergelės Marijos užtarimui. Dievo Motina, Pranciškoniškosios šeimos Karaliene, melski už mus! Veni Sancte Spiritus!

Kongreso darbo grupės informacija