2018 m. sausio 12 d. Kretingoje vyko ugdymo seminaras OFS ir Jaupra dvasiniams asistentams. Seminare dalyvavo 16 dvasinių asistentų, globojančių Biržų, Pasvalio, Alytaus, Skuodo, Telšių, Naujosios Akmenės, Klaipėdos, Kretingos, Rokiškio, Vilniaus, Šiaulių, Lentvario, Kupiškio, Kauno, Marijampolės, Palangos ir Plungės brolijas.

OFS ir Jaupra nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM pristatė pagrindines dvasinių asistentų pareigas ir svarbiausius dvasinę asistenciją apibrėžiančius dokumentus. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS kalbėjo apie dvasinių asistentų bendradarbiavimą OFS ir Jaupra narių ugdyme bei pristatė Nacionalinę ugdymo programą kandidatams, naujokams ir profesams.

 

Šiuo metu Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui yra oficialiai paskirti 22 dvasiniai asistentai: 8 OFM broliai, 4 OFM Conv broliai, 7 pašvęstojo gyvenimo seserys ir 3 dieceziniai kunigai.

Nacionaliniai dvasiniai asistentai: br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv.

Regioniniai dvasiniai asistentai:
Vilniaus regiono  – br. Arūnas Peškaitis OFM ir br. Jozef Makarczyk OFM Conv;
Kauno ir Vikaviškio regionų – br. Juozapas Marija Žukauskas OFM;
Telšių regiono – br. Antanas Grabnickas OFM;
Šiaulių ir Panevėžio regionų – br. Severinas Armin Holocher OFM.

Vietiniai dvasiniai asistentai:
Vilniaus Šv. Mikalojaus brolijos – kun. Mindaugas Ragaišis;
Vilniaus šv. Pranciškaus ir Bernardino brolijos bei Vilniaus Pal. Jurgio Matulaičio brolijos – br. Rolandas Taučius OFM;
Vilniaus Šv. Jono Bosko brolijos – br. Slawomir Skwarczek OFM Conv;
Vilniaus Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijos – br. Marek Adam Dettlaff OFM Conv;
Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos – s. Jolita Šarkaitė;
Kauno Šv. Jurgio Kankinio brolijos ir Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo brolijos – br. Juozapas Marija Žukauskas OFM;
Klaipėdos Kristaus Karaliaus brolijos, Klaipėdos Šv. Juozapo Darbininko brolijos ir Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos – br. Paulius Vaineikis OFM;
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolijos ir Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų brolijos – br. Antanas Grabnickas OFM;
Plungės Šv. Jono Krikštytojo brolijos – br. Saulius Paulius Bytautas OFM;
Skuodo Švč. Trejybės brolijos – s. Edita Gedmintaitė;
Telšių Šv. Antano Paduviečio brolijos ir Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios Atsiuntimo brolijos – s. Brigita Edita Gramauskaitė;
Šiaulių Kryžių kalno brolijos – br. Severinas Armin Holocher OFM;
Panevėžio šv. apaštalų Petro ir Povilo brolijos – s. Vilma Petraškaitė;
Biržų Šv. Jono Krikštytojo brolijos ir Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo brolijos – kun. Ernestas Želvys;
Kupiškio Kristaus Žengimo į dangų brolijos – s. Vilma Urbonaitė;
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato brolijos – kun. Eimantas Novikas;
Alytaus šv. Angelų sargų brolijos – s. Brigita Genovaitė Krisiūnaitė FDCJ;
Veisiejų Šv. Jurgio brolijos – s. Onutė Raudoniutė.

 

Ugdymo seminaro nuotraukos

 

Nacionalinės tarybos informacija