2018 m. sausio 13 d. Kryžių Kalno vienuolyne vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono brolijos Rinkimų kapitula. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinės ministrės Virginijos Mickutės OFS pavedimu Rinkimų kapitulai pirmininkavo nacionalinis viceministras diak. Nerijus Čapas OFS. Šiaulių regiono brolijai šiuo metu priklauso dvi vietinės brolijos – Šiaulių Kryžių kalno brolija ir Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo brolija.

Kapitulos metu buvo pristatytos kadenciją baigusios Regioninės tarybos veiklos ir finansinė ataskaitos bei išrinkta naujoji Šiaulių regiono brolijos taryba 2018-2021 m. kadencijai:

Regiono ministrė – Gražina Stravinskaitė OFS;
Regiono viceministrė – Elena Trepokienė OFS;
Regiono ugdymo magistrė – Genovaitė Marcinkutė OFS;
Regiono sekretorius – Vidmantas Gerikas OFS;
Regiono ekonomė – Jadvyga Kiupelienė OFS.

Po tikėjimo išpažinimo ir priesaikos, naujai išrinktąją Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Šiaulių regiono brolijos tarybą palaimino Nacionalinių dvasinių asistentų konferencijos delegatas – Šiaulių regiono brolijos dvasinis asistentas br. kun. Severin Holocher OFM.

Nuoširdžiai dėkojame dvi kadencijas Šiaulių regiono ministre tarnavusiai sesei Genovaitei ir sveikiname naujoms pareigoms išrinktus brolį ir seses, linkėdami ir toliau su džiaugsmu tarnauti Bažnyčiai ir Pranciškoniškajai šeimai.

Nacionalinės tarybos informacija