Jis kasdien nusižemina taip, kaip tada, kai iš savo „dangiškojo sosto“ nužengė į Mergelės įsčias: jis kasdien ateina pas mus, kad jį nužemintą regėtume, kai nužengia iš Tėvo širdies į kunigo rankas.
           Šv. Pranciškus Asyžietis, Perspėjimai

Mylimieji,
Kartu su šventuoju Pranciškumi kasdien vis labiau, giliau ir karščiau mylėkime Jėzų, dėl mūsų tapusį duona ir mažu vaikeliu. Linksmų šv. Kalėdų ir palaimintų Naujųjų metų! Pax et bonum!

 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, Nerijus Čapas OFS, Monika Midverytė OFS,
Nijolė Raudytė OFS, Natalija Verbickienė OFS, Ilona Keruckienė OFS,
Karolina Sutkutė, br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv

Šv. Kalėdos, 2017