2017 m. gruodžio 17 d. Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijoje vyko amžinųjų įžadų šventė. Švęsdami trečiąjį Advento sekmadienį „Gaudete“, amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine davė Jūratė Kristina Jakelienė ir Vytautas Jakelis. Įžadų apeigos vyko Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje, šv. Mišioms vadovavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM, įžadus priėmė vietinės brolijos ministrė Nijolė Raudytė OFS. Įžadų šventėje dalyvavo Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS bei gausus pasauliečių pranciškonų būrys iš Kretingos ir Klaipėdos OFS brolijų.

Dėkojame Dievui už dar vieną į Pasauliečių pranciškonų ordiną įsijungusią šeimą – Jūratę Kristiną ir Vytautą Jakelius, kurie davė amžinuosius įžadus ir pasiryžo visą likusį gyvenimą gyventi Evangelija, sekdami šv. Pranciškaus Asyžiečio pavyzdžiu.

Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos informacija

Ritos Budvytytės nuotraukos