Mažesniųjų brolių konventualų ordino Lenkijos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministras br. Jan Maciejowski OFM Conv nuo 2017 m. spalio 15 d. paskyrė br. Piotr Strocen OFM Conv Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionaliniu dvasiniu asistentu. Nuo dabar Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinui dvasinę asistenciją kolegialiai teiks dvi Pirmojo Ordino šakos – OFM ir OFM Conv, o Nacionalinei tarybai priklausys net du nacionaliniai dvasiniai asistentai: br. Antanas Blužas OFM ir br. Piotr Strocen OFM Conv.

Iš Vakarų Lenkijos kilęs br. Piotr Strocen OFM Conv šiuo metu tarnauja Medininkų Švč. Trejybės ir šv. Kazimiero parapijoje bei yra Lenkijos Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės provincijos ministro atstovas Lietuvoje.

Esame dėkingi už ilgametę Lenkijos mažesniųjų brolių konventualų dvasinę pagalbą Lietuvos pasauliečiams pranciškonams. Kol kas prie Mažesniųjų brolių konventualų vienuolinių namų Lietuvoje kanoniškai yra įsteigta tik viena Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų brolija. Džiaugiamės, kad nuo 2014 metų prie mažesniųjų brolių konventualų globojamos Klaipėdos Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos taip pat kuriasi pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo brolijos.

Nacionalinės tarybos informacija