Pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą kviečiame į rekolekcijas – piligriminę kelionę į Šventąją Žemę.

Planuojama data: 2018 m. spalio 24 – lapkričio 4 d. (data gali nežymiai keistis).

Kelionėje aplankysime svarbiausias tikėjimo vietas – Betliejų, Nazaretą, Jeruzalę ir kt. Rekolekcijų metu susipažinsime su Šventosios Žemės pranciškonų kustodija ir susitiksime su vietine Pranciškoniškąja šeima. Orientacinė kelionės kaina – 1000 Eur vienam žmogui (įskaičiuotas lėktuvo bilietas, transporto išlaidos, nakvynės, pusryčiai ir vakarienė).

Rekolekcijos skirtos tik įžadus davusiems pasauliečiams pranciškonams arba naujokams bei Jaupra Pažadą davusiam arba jam besiruošiančiam jaunimui. Piligriminės kelionės vadovas – OFS ir Jaupra nacionalinis dvasinis asistentas ir Šventosios Žemės komisaras br. Antanas Blužas OFM.

Registracija prasideda nuo 2017 m. spalio 1 d. elektroniniu paštu: ofs.lietuvoje@gmail.com. Registruodamiesi nurodykite vardą, pavardę, asmens kodą ir paso numerį, el.pašto adresą, telefono numerį ir kokiai OFS ar Jaupra brolijai priklausote. Kviečiame paskubėti registruotis, nes vietų skaičius yra ribotas.

OFS ir Jaupra nacionalinės tarybos ieškos kelionei papildomos paramos, tačiau raginame ir pačias vietines brolijas bendromis OFS ir Jaupra jėgomis išradingai ieškoti būdų, kaip pagelbėti savo broliams ir sesėms išvykti į šias rekolekcijas. Pax et Bonum!

 

Piligriminę kelionę – rekolekcijas organizuoja 

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas ir Šventosios Žemės komisariatas