Liepos 28 dieną Marijampolėje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilkaviškio regiono brolijos Rinkimų kapitula, kurioje dalyvavo 14 delegatų iš Alytaus, Marijampolės, Veisiejų ir Rudaminos. Eucharistijai vadovavo regioninis dvasinis asistentas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM. Kapitulai pirmininkavo nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Buvo išrinkta 2017-2020 m. kadencijos Vilkaviškio regiono taryba: ministras Rolandas Rudzevičius OFS, viceministrė Janina Lebskienė OFS, ugdymo magistrė Nijolė Puodžiūnienė OFS, sekretorė Galina Ribačiauskienė OFS, ekonomė Ona Juškevičienė OFS ir tarybos narė Irena Ovsiukienė OFS. Sveikiname TAIP ištarusius brolius ir seseris, linkėdami naujų pašaukimų ir veiklios meilės!

Nacionalinės tarybos informacija