2017 m. birželio 17 d. vyko Vilniaus šv. Jono Bosko brolijos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Vilniaus regiono ministras Algimantas Andziulis OFS. Brolijos ministre išrinkta Ana Čekuolienė OFS, viceministru – Zbigniev Maciejevski OFS, sekretore – Stanislava Kirulienė OFS, ekonome – Helena Michalovska OFS, magistre – Jolanta Maciejevska OFS
Šv. Mišias aukojo ir tarybos narius palaimino brolijos dvasinis asistentas t. Slawomir Skwarczek OFM Conv. Tegul Šventoji Dvasia apdovanoja juos gausiomis malonėmis!
Vilniaus regiono tarybos informacija