Gegužės 20-21 dienomis „Angelų svetainėje“ prie Kryžių kalno vyko rekolekcijos OFS brolijų naujokams, kurias vedė Šiaulių-Panevėžio regionų dvasinis asistentas br. Severinas Holocher OFM. Rekolekcijų temą „Kam ir ką pažada pasauliečiai pranciškonai“ br. Severinas aiškino analizuodamas pasauliečių pranciškonų įžadų tekstą. Rekolekcijose dalyvavo 22 naujokai ir jų ugdymo magistrai iš Vilniaus Šv. Pranciškaus ir šv. Bernardino, Šv. Mikalojaus ir pal. Jurgio Matulaičio brolijų, Kauno Šv. Jurgio, Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, Naujosios Akmenės Šventosios Dvasios atsiuntimo, Lentvario Viepaties Apreiškimo Švč. M. Marijai ir Šiaulių Kryžių kalno brolijų. Rekolekcijose kartu su naujokais dalyvavo ir nacionalinė ugdymo magistrė Monika Midverytė OFS.

Nuotraukas iš rekolekcijų galite rasti ČIA.