Balandžio 22 dieną, šeštadienį, vyko tradicinė Vilniaus regiono pasauliečių pranciškonų Gailestingumo šventė. Dalyviai Aušros Vartų koplyčioje meldėsi Švč. Mergelės Marijos septynių džiaugsmų rožinį, šventė šv. Mišias Gailestingumo šventovėje, kurias aukojo Vilniaus regiono dvasinis asistentas br. Arūnas Peškaitis OFM. Brolis pasidalino mintimis apie smurtą prieš vaikus, meilę artimui, nepaisant tautybės, pažiūrų; kalbėjo apie širdies kietumą, kad pranciškonai pasauliečiai atsivertų artimo meilei ir liudytų Kristų savo pavyzdžiu. Po šv. Mišių vyko agapė, kurią paruošė šv. Mikalojaus brolija. Agapėje dalyvavo apie 50 žmonių, tarp jų ir Vilniaus regiono dvasinis asistentas br. Juzefas Makarčyk OFM Conv.