Resurrection of Christ and Women at the Tomb by Fra Angelico 1441

Resurrection of Christ and Women at the Tomb by Fra Angelico 1441

 

Jėzus Kristus yra tas pats vakar ir šiandien,
tas pats ir per amžius.
Hbr 13, 8

Mylimieji,

Jis nepanaikino kančios, bet užnešė visą mūsų kančią ant Kryžiaus ir ją perkeitė. Jis nepadarė mūsų šventais, bet parodė pavyzdį, kaip tokiais tapti. Jis nevengė mirties, bet mirė ant Kryžiaus ir prisikėlė, kad mes turėtume gyvenimą, kad apsčiai jo turėtume.
Su šv. Velykomis! Pax et Bonum!

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinė taryba
Virginija Mickutė OFS, Rasa Mačiulionienė OFS, Monika Midverytė OFS, Mindaugas Taškūnas OFS, Natalija Verbickienė OFS, Rimantas Radzevičius OFS, Rokas Žeimys ir br. Antanas Blužas OFM