SAMSUNG CAMERA PICTURESSausio 28 dieną, šeštadienį, Kaune, Dieviškosios Jėzaus Širdies seserų pranciškonių namuose vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Nacionalinės tarybos išplėstinis posėdis, kuriame dalyvavo visų regioninių tarybų atstovai ir vietinių brolijų ministrai. Posėdžiui pirmininkavo nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS, kuri apžvelgė praėjusius metus, pagrindinius įvykius ir darbus. 2016 metais buvo išverstas ir mažesniesiems broliams išdalintas dvasinės asistencijos statutas, su CIOFS Prezidiumo juridinės komisijos nariais derinta nacionalinio statuto redakcija, apibendrinta dokumento „OFS tapatybės ir prigimties apmąstymas“ analizė, iš kurios kilo ir buvo priminti svarbiausi nacionalinės brolijos prioritetai. 2016-ieji metai pasižymėjo ir glaudžia bendryste su pranciškoniškuoju jaunimu – surengtos dvi solidarumo akcijos krikščionims Sirijoje ir Betliejaus šeimoms paremti, kartu organizuoti Nacionalinio Gailestingumo kongreso evangelizaciniai renginiai, o rugpjūčio 27 d. surengta bendra Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventė Kretingoje.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Nacionalinė ekonomė Natalija Verbickienė OFS pristatė detalią finansinę ataskaitą, o sekretorius Mindaugas Taškūnas OFS pakomentavo apibendrintus nacionalinės brolijos statistinius duomenis. Nacionalinės tarybos nariai atsakė į pagrindinius kylančius klausimus.
Po pietų buvo suplanuoti pagrindiniai šių metų įvykiai: kovo 18 d. Kaune, svečių namuose „Domus Pacis“, vyks nacionalinis ugdymo seminaras; Gegužės 20–21 d. Kryžių kalne vyks rekolekcijos brolijų naujokams; Rugpjūčio 19–20 d. Pakutuvėnuose vyks savaitgalio stovykla kandidatams į OFS; Rugsėjo 15–17 d. arba 22–24 d. vyks nacionalinė rinkimų kapitula (tikslią datą dar turi patvirtinti CIOFS Prezidiumas). Taip pat pasidžiaugta, jog 2018 m. rugpjūčio 20¬–26 d. Lietuvoje vyks Europos OFS ir Jaupra kongresas. Jam organizuoti jau yra sudaryta speciali darbo grupė.
Posėdis užbaigtas šv. Mišiomis, kurias aukojo Šiaulių ir Panevėžio regionų dvasinis asistentas kun. Severinas Holocheris OFM.

Daugiau posėdžio nuotraukų galite rasti čia.
Nuotraukų autorė Anastazija Kunigėlytė OFS (Nastutė)