2016 m. spalio 15 d. Vilniaus Bernardinų bažnyčioje vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Vilniaus regiono brolijos tarybos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Šiuo metu Vilniaus regiono brolijai priklauso šešios vietinės brolijos: penkios iš jų įsikūrusios Vilniuje (Šv. Pranciškaus ir Bernardino, Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų, Šv. Mikalojaus, Pal. Jurgio Matulaičio ir Šv. Jono Bosko), o  viena Lentvaryje – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai brolija.

2016-2019 m. kadencijos Vilniaus regiono taryba:
Regiono ministras – Algimantas Andziulis OFS;
Regiono viceministrė – Roma Rasachatskienė OFS;
Regiono ugdymo magistrė – Anastazija Kunigėlytė OFS;
Regiono sekretorė – Ona Juršaitė OFS;
Regiono ekonomė – Regina Karpovič OFS.
Regiono dvasinio asistento pareigas nuo 2016 m. eina br. kun. Arūnas Peškaitis OFM.

Sveikiname naujai išrinktą tarybą ir linkime išmintingos meilės bei visuomet Dievo valiai ir Šventosios Dvasios dvelksmui atviros širdies!