trys

Nuotraukų autorius Adomas Vasiliauskas

Rugpjūčio 27 dieną, šeštadienį, į Kretingą iš visos Lietuvos suplūdo Pranciškoniškosios šeimos nariai – mažesnieji broliai, pasauliečiai pranciškonai, pranciškoniškasis jaunimas ir pranciškonės seserys. Šventėje dalyvavo 280 žmonių.

Programa prasidėjo džiaugsminga dalyvių eisena iš Lurdo slėnio į Šv. Klaros seserų vienuolyną. Pagrindinis eisenos akcentas buvo per visą miestą nešamas Gailestingojo Jėzaus paveikslas. Eisenos dalyviai miestiečiams liudijo Gailestingojo Dievo meilę ir džiaugsmą priklausyti Pranciškoniškajai šeimai. Šv. Klaros seserų vienuolyno koplyčioje dalyviai kartu su seserimis meldėsi dieninę maldą ir Dievo gailestingumo vainikėlį.

Po pietų vyko atsiminimų popietė. Broliai pranciškonai Astijus Kungys OFM ir Algirdas Malakauskis OFM, pasauliečiai pranciškonai Alvidas Jeronimas Remesa OFS ir Nerijus Čapas OFS bei Agnė Pamedytienė pasakojo susirinkusiesiems apie Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino atsikūrimą ir Pranciškoniškojo jaunimo įsteigimą Lietuvoje. Trečiasis ordinas švenčia 25 metų atsikūrimo jubiliejų, o pranciškoniškasis jaunimas – 10 metų gimtadienį.

Tačiau centrinė šventės dalis buvo maldos vakaras bažnyčioje. Jo metu visi dabartiniai ir buvę pranciškonų ordinų bei kongregacijų vyresnieji savo brolių ir sesių vardu atsiprašė Dievo už per ketvirtį amžiaus pasitaikiusius suklupimus bei dėkojo už begalines Jo malones.

Šventėje dalyvavę vyresnieji – Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino viceministrė Rasa Mačiulionienė OFS, Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo broljos prezidentas Rokas Žeimys, Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių provincijos vyresnioji s. Jolita Šarkaitė PAMI, Švč. Širdies pranciškonių Misionierių Lietuvoje vyresnioji s. Beniamina Borsato FMSC, Švč. M. Marijos, Nepaliaujamos Pagalbos, šv. Pranciškaus seserų generalinės vyresniosios delegatė s. Edita Gedmintaitė ir Švč. Jėzaus Širdies pranciškonių generalinė vyresnioji Romualda Alma Vabuolaitė FDCJ – paaukojo visą Lietuvos Pranciškoniškąją šeimą Švenčiausiajai Mergelei Marijai.

Šventę užbaigė bažnyčios galerijoje vykęs parodos „Jaupra brolijai Lietuvoje – 10 metų“ atidarymas ir didžiulis gimtadienio tortas.

Bernardinai.lt informacija