OFS ir JAUPRA kongresas

I OFS ir Jaupra nacionalinis kongresas Kretingoje, 2014 m.

Jubiliejiniai gailestingumo metai Pranciškoniškajai šeimai yra išskirtiniai sukakčių gausa: lygiai prieš 800 metų popiežius Honorijus III suteikė Porciunkulės bažnytėlei atlaidų malonę, o prieš 25 metus iš pogrindžio išėjęs atsikūrė Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas. Savo dešimties metukų gimtadienį švenčia ir Lietuvos pranciškoniškasis jaunimas.

Šioms sukaktims paminėti rugpjūčio 27 dieną Kretingoje vyks Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventė. Pirmą kartą nepriklausomos Lietuvos istorijoje į šventę susirinks visų šv. Pranciškaus įkurtų ordinų bei pranciškoniškų kongregacijų nariai – mažesnieji broliai, konventualai, kapucinai, pasauliečiai pranciškonai, pranciškoniškasis jaunimas ir pranciškonės seserys. Šventės dalyviai aplankys ir klauzūrinį gyvenimą pasirinkusias šv. Klaros neturtėles seseris. Iš viso į šventę susirinks per 250 dalyvių. Tuo būdu Lietuvos Pranciškoniškoji šeima žengia dar vieną žingsnį vienybės ir glaudesnio bendradarbiavimo link. Broliškos vienybės iš pranciškonų prašė ir popiežius Pranciškus.

„Brolystė yra vienas esminių Evangelijos liudijimo būdų, – sakė Šventasis Tėvas pernai vykusioje Mažesniųjų brolių ordino generalinėje kapituloje. – Nuo pat Bažnyčios istorijos pradžios krikščionys davė broliškos bendrystės pavyzdį. Žmonės negalėjo atsistebėti jų tarpusavio meile, aukojimusi, atlaidumu, gailestingumu, solidarumu, dalijimusi gyvenimo džiaugsmais ir skausmais. Jūsų vienuoliškoji šeima, – sakė popiežius, – yra pašaukta išreikšti šią konkrečią brolystę, atkurdama didesnį pasitikėjimą tarpasmeniniuose santykiuose, kad pasaulis į jus žiūrėdamas matytų, kaip Kristaus meilė gydo žaizdas ir vienija.“

Neatsitiktinai šią šventę inicijavo pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas: „Bažnyčios vizija Pranciškoniškajai šeimai yra tos Šeimos vienybė būtent per Pasauliečių pranciškonų ordiną ir Pranciškoniškąjį jaunimą, – sako Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. – Tai labai aiškiai patyrėme, kai prieš dvejus metus Kretingoje vyko I OFS ir Jaupra nacionalinis kongresas „Dievas davė man brolius“, kuriame dalyvavo visos Pranciškoniškosios šeimos atstovai. Autentišką pranciškoniškos charizmos liudijimą Bažnyčiai ir pasauliui galime perduoti tik visi kartu – Pirmasis, Antrasis ir Trečiasis ordinai.“

Šventės programa prasidės džiugia eisena Kretingos gatvėmis iš Lurdo slėnio į Šv. Klaros neturtėlių seserų vienuolyną, kur dalyviai kartu su klauzūrinėmis seserimis melsis dieninę maldą. Eisenoje bus galima pamatyti Pranciškoniškosios šeimos įvairovę: jauniausiąjį šventės dalyvį – dviejų su puse mėnesių Jokūbą – ant rankų neš jo tėvai pasauliečiai pranciškonai. Tuo tarpu vyriausi dalyviai jau yra perkopę aštuoniasdešimties metų ribą. Eiseną nuspalvins tiek jaunimo šypsenos, tiek pašvęstojo gyvenimo broliai ir seserys.

Po pietų vyks diskusija, kurioje brolis pranciškonas Algirdas Malakauskis OFM bei pasauliečiai pranciškonai Alvidas Remesa OFS, Nerijus Čapas OFS ir Virginija Mickutė OFS dalinsis prisiminimais apie Trečiojo ordino atsikūrimą bei pranciškoniškojo jaunimo įsikūrimą Lietuvoje. Bus apžvelgiamas kartu nueitas kelias ir kelyje gautos pamokos.

Centrinė programos dalis bus maldos ir susitaikinimo vakaras bažnyčioje, kurio metu visi dabartiniai ir buvę pranciškonų ordinų bei kongregacijų vyresnieji savo brolių ir sesių vardu atsiprašys Dievo už per ketvirtį amžiaus pasitaikiusius suklupimus, dėkos už begalines Jo malones ir paaukos Lietuvos Pranciškoniškąją šeimą Švč. Mergelei Marijai. „Pats pagrindinis Pranciškoniškosios šeimos Gailestingumo šventės tikslas nėra paminėti gražias sukaktis, bet pirmą kartą visiems kartu susirinkti į maldos ir susitaikinimo vakarą, – sako Virginija Mickutė OFS. – Visa Lietuvos Pranciškoniškoji šeima rinksis šlovinti Viešpatį ir Jam padėkoti už visas malones, patirtas per paskutiniuosius dešimtmečius. Tačiau taip pat turime ir už daug ką atsiprašyti. Juk garsiai deklaruodami pranciškoniškus idealus, deja, ne visada jais gyvenome. Dėl savo žmogiškumo padarėme klaidų, kurios sužeidė santykius mūsų brolijose ir Pranciškoniškoje šeimoje. Popiežius Pranciškus sako, kad džiaugsmui ir ramybei šeimoje yra reikalingi trys žodžiai: „prašau“, „ačiū“ ir „atsiprašau“. Mes kaip dvasinė šeima taip pat turime ištarti šiuos žodžius vieni kitiems“.

Šį susitaikinimo vakarą užbaigs šv. Mišios, po kurių bažnyčios galerijoje vyks parodos „Jaupra brolijai Lietuvoje – 10 metų“ atidarymas.

Parengė Monika Midverytė OFS

Šaltinis: Bernardinai.lt