2016 m. rugpjūčio 20 d. Kauno Šv. Jurgio konvente vyko Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Kauno regiono brolijos tarybos Rinkimų kapitula, kuriai pirmininkavo Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS. Kapituloje dalyvavo nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM ir Kauno Šv. Jurgio pranciškoniškojo jaunimo brolijos prezidentė Neringa Stakauskaitė. Šiuo metu Kauno regiono brolijai priklauso dvi vietinės brolijos – Kauno šv. apaštalų Petro ir Povilo bei Kauno Šv. Jurgio Kankinio.

2016-2019 m. kadencijos Kauno regiono taryba:
Regiono ministrė – Marijona Sinkevičienė OFS;
Regiono viceministrė – Odeta Aliukevičiūtė OFS;
Regiono sekretorė – Vida Faustina Idikaitė OFS;
Regiono ekonomė – Alma Kryžanauskienė OFS;
Regiono ugdymo magistrė – Bronė Gudaitytė OFS.
Regiono dvasinio asistento pareigas nuo 2016 m. eina br. kun. Juozapas Marija Žukauskas OFM.

Sveikiname naujai išrinktą tarybą, linkėdami su meile tarnauti savo broliams ir seserims!

Nacionalinės tarybos informacija