2016 metų rugpjūčio 14 dieną prie Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno buvo kanoniškai įsteigta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolija.

Vietinės brolijos Rinkimų kapitulai pirmininkavo Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS, dalyvavo Regioninės tarybos nariai Rimantas Radzevičius OFS, Vilma Šamonskienė OFS ir Aurelija Tėvialienė OFS, Nacionalinės tarybos atstovai nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir nacionalinis dvasinis asistentas br. Antanas Blužas OFM, Klaipėdos OFS brolijų dvasinis asistentas br. Paulius Vaineikis OFM, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno gvardijonas br. Benediktas Jurčys OFM ir Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM. Steigiamajame brolijos susirinkime dalyvavo 8 įžadus davę pasauliečiai pranciškonai.

Buvo išrinkta 2016-2019 m. kadencijos Klaipėdos Šv. Marijos Magdalietės brolijos taryba:
Ministrė ir broliška vadovė – Nijolė Raudytė OFS;
Viceministrė – Aldona Kerpytė OFS;
Sekretorius – Alvidas Jeronimas Remesa OFS;
Ugdymo magistrė ir ekonomė – Dalia Kanclerytė OFS;
Tarybos narė – Zuzana Zulcienė OFS.

Iškilmingų šv. Mišių metu vietinės brolijos steigimo dekretą pasirašė Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM, nacionalinė ministrė Virginija Mickutė OFS ir Telšių regiono ministras Jonas Drungilas OFS. Po šv. Mišių Šv. Pranciškaus onkologijos centre vyko šventinė agapė, o šventę vainikavo 18 val. koplyčioje vykęs kompozitoriaus Alvido Remesos kūrybos vakaras – VII simfonijos-oratorijos chorui ir orkestrui „Assumtiones“ premjera.

Nacionalinės tarybos informacija